top of page

Sun, 08 Sept

|

Knokke - Belgium

Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t

Een Reis van Doel en Passie: Ondersteuning van Lena en Anderen met Plus & Co. A Journey of Purpose and Passion: Supporting Lena and Others with Plus & Co

Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t
Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t

Tijd en locatie

08 Sept 2024, 07:00 – 17:30

Knokke - Belgium

Gasten

Over het evenement

A Journey of Purpose and Passion: Supporting Lena and Others with Plus & Co

"The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." - Mark Twain.

For me, that day came nearly 18 years ago with the birth of my daughter, Lena. Like every parent, I believe my child is unique and special. Lena's uniqueness shone even brighter when she was diagnosed with autism and an intellectual disability. These conditions affect her social behavior and everyday interactions, making life's simple moments more challenging. Yet, Lena is the greatest gift in my life, filling it with love, joy, and inspiration. I am incredibly proud to be her father.

A Brighter Future with Plus & Co

Lena is not alone in her journey. To ensure a promising future for her and others facing similar challenges, we have partnered with Plus & Co—a non-profit organization dedicated to creating a safe haven and providing lifelong support for children and adults like Lena. This mission is about more than just housing; it’s about building a community where they can thrive with dignity and love. This initiative requires significant financial resources, time, and unwavering dedication.

Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t

To support this crucial project, I will be participating in the Ironman 70.3 event in Knokke, BE, on September 8, 2024. I am honored to be joined by my FedEx colleagues, Steven Van Brussel (MD Field IT) and Volker Schmitz (Advisor CT). Our participation in this challenging event symbolizes our commitment to creating a brighter future for Lena and individuals like her. We are pushing our limits to give them the chance they deserve.

Join Us in Making a Difference

Every effort and every cent count. Your support can make a profound impact on Lena's life and the lives of many others. Together, we can create a nurturing environment where they can live with dignity and joy. If you feel moved to contribute to this life-changing project, please consider making a donation or learning more about Plus & Co through the links below.

Visit www.plusenco.be and hit that DONATE button!

Thank you for your support.

Een Reis van Doel en Passie: Ondersteuning van Lena en Anderen met Plus & Co

"De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je ontdekt waarom." - Mark Twain.

Voor mij kwam die dag bijna 18 jaar geleden met de geboorte van mijn dochter, Lena. Zoals elke ouder geloof ik dat mijn kind uniek en speciaal is. Lena's uniciteit werd nog duidelijker toen ze werd gediagnosticeerd met autisme en een verstandelijke beperking. Deze aandoeningen beïnvloeden haar sociale gedrag en dagelijkse interacties, waardoor de eenvoudige momenten in het leven uitdagender worden. Toch is Lena het grootste geschenk in mijn leven, dat het vult met liefde, vreugde en inspiratie. Ik ben ontzettend trots om haar vader te zijn.

Een Betere Toekomst met Plus & Co

Lena is niet alleen in haar reis. Om een veelbelovende toekomst voor haar en anderen met soortgelijke uitdagingen te verzekeren, hebben we de krachten gebundeld met Plus & Co—een non-profitorganisatie die zich inzet voor het creëren van een veilige haven en het bieden van levenslange ondersteuning aan kinderen en volwassenen zoals Lena. Deze missie gaat verder dan alleen huisvesting; het gaat om het opbouwen van een gemeenschap waar ze kunnen gedijen met waardigheid en liefde. Dit initiatief vereist aanzienlijke financiële middelen, tijd en onwankelbare toewijding.

Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t

Om dit cruciale project te ondersteunen, zal ik deelnemen aan het Ironman 70.3 evenement in Knokke, BE, op 8 september 2024. Ik ben vereerd om vergezeld te worden door mijn FedEx-collega's, Steven Van Brussel (MD Field IT) en Volker Schmitz (Advisor CT). Onze deelname aan dit uitdagende evenement symboliseert onze toewijding om een betere toekomst te creëren voor Lena en individuen zoals zij. We verleggen onze grenzen om hen de kans te geven die ze verdienen.

Doe Mee en Maak een Verschil

Elke inspanning en elke cent telt. Uw steun kan een diepgaand effect hebben op het leven van Lena en vele anderen. Samen kunnen we een koesterende omgeving creëren waar ze met waardigheid en vreugde kunnen leven. Als u zich geroepen voelt om bij te dragen aan dit levensveranderende project, overweeg dan een donatie te doen of meer te leren over Plus & Co via de onderstaande links.

Bezoek www.plusenco.be en druk op die DONATE-knop!

Dank u voor uw steun.

Inschrijven

  • Ironman Fundraising

    Ironman Fundraising – We Tri Because They Can’t

Totaal

€0.00

Deel dit evenement

bottom of page