Wij zijn
Plus & Co

CONTINUITEIT -  COMMUNICATIE - COMFORTABEL LEVEN - CONNECTIE

Oprichting

Voor Plus & Co hebben we gekozen om dit project als een VZW op te richten zodat alles rond onze gasten blijft draaien.  Onze oprichtingsakte is op 01/04/2022 neergelegd bij de griffie en werd vervolgens in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf nu kan ons woon- en leefproject VZW Plus & Co officieel van start gaan. Wij zijn dan ook oprecht trots.

De statuten liggen ter inzage klaar op de maatschappelijke zetel, na afspraak.

Bestuur

Om Plus & Co in de juiste richting te laten groeien hebben volgende mensen zich geëngageerd als bestuurslid:

  • Voorzitter: Marleen Van Noten

  • Secretaris: Kristel Peeters

  • Penningmeester: Sofie Claes

  • Overige bestuursleden: 

    • Kevin Verbeek​

    • Luc Wouters

    • Ronny Glassée

Gegevens

Vzw Plus & Co 

Veststraat 63 

3271 Zichem

0473 73 83 73

BE0784.638.245 - RPR Leuven

Rek.nr. KBC BE58 7330 6484 9479