Wij zijn
Plus & Co

CONTINUITEIT -  COMMUNICATIE - COMFORTABEL LEVEN - CONNECTIE

Een vraag, een bezorgdheid, ...

Als ouder ben je steeds een beetje bezorgd over de toekomst van je kind.  Maar bij een kind met een beperking maak je je automatisch al wat meer zorgen over die toekomst. Wij als ouders van een kind met beperkingen hebben vragen zoals:

  • Kan ons kind terecht in de volwassenwerking in de vertrouwde omgeving dat hij/zij nu kent?

  • Kunnen de specifieke zorgnoden van ons kind in de toekomst voldoende aangeboden worden?

  • Komt ons kind terecht in een homogene groep, die voldoende aansluiting vindt bij hem/haar? En bij de begeleiding?

  • ...

Blijkbaar hebben we als ouders deze vragen over ons kind allemaal afzonderlijk geuit tegen de leefgroep waarin onze kinderen op dit moment samenleven. Maar niet alleen die zorgvragen werden gedeeld met de leefgroep, ook de droom of het idee dat sommige ouders hadden over een project op poten zetten waar er op al die vragen een positief antwoord op gegeven kon worden.​

De leefgroep heeft al die bezorgdheden en ideeën heel goed aangevoeld. Hierdoor zijn wij als ouders en de zorginstelling samen rond tafel gebracht zodat er een antwoord kon geboden worden op die vragen. Spijtig genoeg konden er geen garanties gemaakt worden dat onze kinderen automatisch terecht konden in de volwassenwerking van de zorginstelling. 

Een droom, een idee, ...

Ondanks dat er geen garanties waren vanuit de zorginstelling, kon het zaadje van de droom, het idee van sommige ouders om zelf een project op maat van onze kinderen op te starten gezaaid worden. Dit is mede dankszij de zorginstelling, die perfect wist dat er ouders waren met een dergelijke droom/idee en kon mogelijke oplossingen bieden om die droom, dat idee richting geven. 

Eens bekomen van de emoties hebben de ouders van Xander, Aaron en Tuur de tijd genomen om elkaar uit te leggen hoe zij de toekomst en de zorg van hun kind zien, alsook hoe zij tegenover het zelf opstarten van een project staan.  Het was fenomenaal hoe we als ouders hetzelfde gedacht hebben over de toekomst en de zorg van onze kinderen!

Het startschot en doel ...

Doordat we als ouders op eenzelfde golflengte zitten en onze kinderen het ook samen goed kunnen vinden in de leefgroep, is het evident om samen onze schouder te zetten onder een project op maat van onze kinderen. 

3, 2, 1 ... START! Het zaadje van een droom, een idee is gekiemd en kan groeien toe iets fantastisch!

Tijdens het uitwisselen van elkaars gedachten was het duidelijk dat het een woon- en leefproject moet zijn waarbij de regie volledig in de handen van de ouders kan blijven en waar we voor iedere gast streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, levenskwaliteit, warmte, comfort, inclusie, enz...

Kortom, een team van ouders, zorgverleners, familie, vrienden, buren, vrijwilligers en sympathisanten dat 24 op 24, 7 op 7 voor onze gasten klaar staat om hen te laten groeien en bloeien. Een heel leven lang!

Voor wie ...

Plus & Co wilt een woon- & leefproject aanbieden waar er veel ruimte is voor onze gasten en hun 'Plus & Co' met extra communicatieondersteuning omwille van hun verstandelijke en/of sensoriële beperking. 

Onze gasten willen zich graag even voorstellen aan jou:

 

 

 

 

Streefdatum ...

We trachten in de loop 2028 met ons woon- & leefproject Plus & Co operationeel te zijn en onze gasten te voorzien van huisvesting, dagbesteding en professionele hulp. 

Wil jij ook onze gast worden ...

Ben je als ouder ook op zoek naar een oplossing voor je kind als het volwassen is en kan je je vinden in het verhaal van Plus & Co? Of zijn er toch nog twijfels?  Neem gerust contact met ons op en dan bekijken we samen hoe we kunnen helpen om jouw kind kunnen laten groeien en bloeien!